Årsmötesdatum bestämt - 17 Juni klockan 18.00 (uppdaterad)

Uppdatering 2021-05-30

 Nytt...Mötet kommer att hållas live och information om var kommer i dokumentationen som skickas ut i tid före mötet...Nytt

-----------------------------------------------------------------

Hej alla medlemmar

Vid styrelsemötet den 6/5 bestämdes att vi skall hålla styrelsemöte Torsdagen den 17 Juni klockan 18.00

Med tanke på rådande pandemisituation och restriktioner är det ännu inte beslutat om mötet skall hållas live eller digitalt. Vi återkommer om detta snarast.

Kallelse kommer också de närmaste dagarna via mail till alla.

Dokumentation skickas ut någon vecka innan mötet.

Hälsningar

Thomas Hegnelius

Ordförande