Vår värdegrund och vision

 • Vår verksamhetsidé

  TKK skall verka för:
  • vara en modern, välkänd och välkomnande klubb
  • vara en klubb med välutbildade spelare, ledare och  övriga funktionärer
  • erbjuda bowling på alla nivåer från lek till seriespel
  • alla som vill, oavsett ursprung, religion, ålder, kön,    nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, ska känna sig välkomna
  • genom en stor bredd få fram bra spelare som sätter  TKK på Sveriges bowlingkarta
  • alla deltagare ska vid varje aktivitet få höra sitt namn positiva ordalag
  • alla ska ha roligt på våra aktiviteter
  • ha ett A-lag som ska drivas som ett ”elitlag”. B-lag och ungdomslag ska drivas som ”breddlag” där alla ska få lika mycket speltid

 • Vår värdegrund
 • TKK´s vision
 • Våra mål
 • Välkommen till Tingsryd KK