Vällkomen till en ny hemsida för Tingsryd Kägelklubb. Ännu är inte allt färdigt men det kommer att hända saker hela tiden. 
Scrolla ner så ser du våra
senaste aktiviteter

Här kommer information efter Tingsryd Kägelklubbs årsmöte efter
säsongen 2022-2023. Mötet hölls den 7 Juni.

9 klubbmedlemmar hade samlats i Bollhallens Cafeteria för möte inklusive fika med
kaffe och kaka samt annat gott fikabröd.

Mötet

Mötet inleddes med att ordföranden Thomas Hegnelius öppnade mötet och pratade
lite om den gångna säsongen vilken inte var helt lyckad, åtminstone för vårt A-lag.
B-laget däremot "översomrar" som seriesegrare. Grattis.
Enligt dagordningen valdes sedan "sittande ordförande" att leda årsmötet och Thomas
blev också ansvarig för protokollskrivningen som t.f sekreterare.

Några punkter in i mötet efter några mötestekniska val konstaterade mötesdeltagarna
att mötet var utlyst på rätt sätt och i god tid. Lite tråkigt där att inte fler infunnit sig.

Säsongens verksamhetsberättelse gicks igenom och sedan gick kassören igenom 
räkenskaperna. Ett stort minus förklarades och accepterades av deltagarna vilket även
gällde revisionsberättelsen där vår revisor Ingrid Ahlberg godkände vår bokföring och
hantering av våra pengar under räkenskapsåret 2022-2023.
Under punkt 9 godkände, och tillstyrkte, sedan mötet full ansvarsfrihet för den sittande
styrelsen via ett rungande "JA".

Budget och fastställande av avgifter kommer att bestämmas på styrelsemöte närmare
säsongsstarten,

Valen

Sedan blev det val. Eftersom Thomas Hegnelius avsagt sig omval föreslog valberedningen
Lars Janson som ny ordförande för 2 år. Mötet godkände förslaget och nu är Lasse J ordförande
för TKK de kommande två åren.
I övrigt inga stora förändringar. Gisela Martinsson avgick som ledamot, jättetack för väldigt
gott arbete genom många år Gia, och Niklas Knutzén hoppade upp ett steg från suppleant
till ledamot. För den suppleantposten hade valberedningen Isak Karlsson som förslag vilket
godkändes med acklamation. Väldigt roligt med ungdomar i styrelsen. Välkommen Isak.

UK för A-laget blev, som tidigare Kim Henningsson och Joakim Håkansson och som B-lags-UK
fortsätter Stefan Lindqvist och får som med-UK Isak Karlsson som medhjälpare. Ett bra val.
I övrigt inga förändringar.

Nästa säsong

När det gäller nästa säsong diskuterades, under övriga  frågor, sådant som säsongsstart,
träning och ev. träningsläger. Mer om detta senare men alla var överens om att träningarna
skall vara strukturerade och även innefatta mer av bowlingteori.

Sedan kunde mötet konstatera att vi fått tre nya medlemmar. Eftersom Team Växjö lägger sin
förening vilande har Per Lidström (204), Johan Jerräng (199) och Rebecka Sandqvist (182) 
sökt sig till vår förening under samarbetsavtal med TKK. Vi hälsar dessa hjärtligt välkomna
till Tingsryd Kägelklubb och hoppas de skall trivas med oss och Tingsryds Bowlinghall.

Avslutning

Som avslutning avslutade den nye ordförande Lars Janson mötet och tackade för förtroendet
att leda klubben under de kommande två åren.
Blommor överlämnades till de avgående styrelsemedlemmarna som tack för deras arbete.